Keita Kawahira Yoko Hake Nadeshiko Tensou Igusa Keita's grandmother Characters Yoko Keita Kawahira Hake Tensou Sendan Tayune Tomohane Inukami Gokyoya Igusa Imari & Sayoka Furano Tomohane Tayune Tensou Community Recent blog posts